Marechaussee mag etnisch profileren van de rechter - Joop - BNNVARA

2022-03-18 04:04:03 By : Mr. Charles Zeng

Opkomst is de grote verliezer

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

AI en Controle Alt Delete zouden op de eerste plaats de heer Bamenga in zijn specifieke klacht, die zeer terecht en gegrond is, moeten gaan steunen om vervolgens aan de hand van de vonnis erover naar een bredere kijk te mogen gaan.

Als iemand het argument inbrengt dat het geen racisme is, omdat genetisch gezien rassen helemaal niet bestaan, dan weet je dat je iemand voor je hebt die discriminatie op grond van uiterlijke kenmerken probeert te legitimeren. Dat is genoeg om diegene het ouderwetse etiketje "racist" op te plakken, omdat we nu eenmaal geen andere gangbare term hebben om dat soort -je hebt ze nu eenmaal in alle soorten en maten- fascisten weg te zetten. Overigens reed ik niet in een 2CV en had altijd wel wat bij me dat verboden was. Zelfs ongewenste vreemdelingen. Dus het werkt niet.

Belangrijker lijkt mij welk argument de rechter geeft waarom het geen racisme (en eventuele kritiek daarop richten) ipv wat een willekeurige ongeïnformeerde reageerder hier van vindt.

@Jaco38, inderdaad om achter het argument van de Nederlandse rechter te komen moet men gewoon naar de Europese rechter stappen om voor opheldering te gaan vragen. Tot die tijd mag iedereen van alles erover zeggen.

Van het frame dat we in ons land vooral met D66-rechters te maken hebben, klopt blijkbaar weinig. Want hier hebben we blijkbaar te maken met een PVV-rechter. De essentie is: er wordt etnisch geprofileerd op basis van huidskleur. Dat is al 20 jaar zo. Jarenlang moest ik voor werk reizen met een donker gekleurd persoon. Of we nu uit Spanje kwamen of de VS, uit Zwitserland of Engeland, het was bijna altijd hetzelfde. Ik mocht doorlopen en mijn collega werd eruit gepikt. Dat de rechter dit nu feitelijk goedkeurt, is ronduit shocking.

John, dan heeft u het vonnis niet gelezen of in elk geval niet begrepen. Dat is heel duidelijk, uitsluitend profileren op etnische kenmerken zoals huidskleur is niet toegestaan. Het in combinatie met andere factoren ook meewegen van huidskleur is wel toegestaan. Er is geen sprake van een absoluut verbod, dat is nooit zo geweest. Het vonnis laat zien dat in bepaalde omstandigheden redelijk is om huidskleur mee te laten wegen. Als de KMAR wordt geconfronteerd met een toestroom van illegale vluchtelingen uit bijv een Aziatisch land, dan is het begrijpelijk dat onder bepaalde omstandigheden de aandacht uitgaat naar reizigers met een Aziatisch uiterlijk.

@Jaco38, ("Dat is heel duidelijk, uitsluitend profileren op etnische kenmerken zoals huidskleur is niet toegestaan.") Correct, hoeveel in uw schrijven is deze verbod enkel formeel vermeld en formeel in een text gebruikt om eventueel misbruik van buitenproportionele bevoegdheden te proberen goed te praten. In wezen probeert men een uitzondering op het verbod op ethnische profilering te doen creëren. De actieve handeling "uit een rij halen" die het actief scheiden van een persoon inhoudt van een en zelfde groep mensen met verschillende afkomst, duidt op afbreuk van die regel. Mede omdat andere manieren ter beschikking zouden zijn om in de beschreven situatie het identiteit te mogen controleren zonder mensen steeds door buitenproportionele machtgebruik "uit de rij te gaan halen". In wezen gaat het om misbruik van buitenproportionele bevoegdheden in situatie die het gebruik ervan niet vereist of rechtvaardigt.

Jaco Maar probeer nu eens inhoud te geven aan wat de rechter heeft besloten, zo dat het terecht is dat die collega van John steeds aangehouden werd en John niet.

Zandb: aangezien ik geen glazen bol heb……geen idee waarom de collega van John uit de rij werd gehaald. U wel? Dat dit ingegeven is door racistische motieven, wellicht wel, wellicht niet, maar wat heeft dat met deze uitspraak te maken? U heeft ook gelezen dat dit volgens John wel een PVV rechter moet zijn? Tja.

Libertain, ook u raad ik aan het vonnis nog eens goed te lezen en met name op welke rechtsvraag dit zich toespitst. De rechter heeft nml niet geoordeeld over de individuele casus, maar of de wijze waarop de KMAR gebruik maakt van profielen - waarin huidskleur icm met andere factoren een rol kan spelen - racistisch is. De rechter oordeelt van niet en legt dat ook heel behoorlijk uit, daar kun je het mee oneens zijn, maar zou reageerders willen uitdagen de motivatie van de rechter met terzake dienende argumenten aan te vallen. Daar heb ik nog niets van gezien. In het vonnis is bovendien nog eens benadrukt dat dit niet betekent dat in de casus die voor Amnesty aanleiding gaf tot de procedure racisme geen rol heeft gespeeld. Dat is een mogelijkheid, deze KMAR medewerkers kunnen buiten het boekje gegaan zijn en de procedure niet gevolgd hebben etc. Maar Amnesty heeft niet het handelen van deze KMAR medewerkers in procedure gebracht, maar de werkwijze in het algemeen van de KMAR. Daarvan zegt de rechter dat een volledig verbod op huidskleur als selectiecriterium te absoluut is. In combinatie met andere factoren mag huidskleur ook een rol spelen anders kan de KMAR haar werk niet efficiënt uitvoeren. Of de selectiecriteria in deze casus juist zijn toegepast weten we niet want daar zag de procedure niet op.

Beste Jaco38, alle algemene (motivatie) vragen dat u blijft stellen die in wezen niet bepalend zijn op het specifiek geval van de heer Bamenga maar wel met het thans gevoerde overheidsbeleid te maken hebben, zullen straks door de Europese rechter beantwoord worden. Mede omdat wij in Nederland over geen Grondwettelijke Hof beschikken. Moet u wat geduld opbrengen.

Allen. De kern is: er wordt structureel etnisch geprofileerd. En de rechterlijke uitspraak betekent dat de marechaussee altijd wel excuses kan zoeken waarom etniciteit niet de enige reden is waarom iemand wordt gecontroleerd. Met deze uitspraak in de hand zal er dus niets veranderen. En dat is dus ronduit shocking.

Och, zó oudbakken, vroeger werd ik met mijn Deux-cv eend ook altijd staande gehouden omdat ze dachten hasj aan te treffen. Zó voorspelbaar dat wie tegenwoordig met zo'n ding rijdt wordt gezien als rijdend topinkomen. https://www.ad.nl/auto/140-000-euro-voor-een-lelijke-eend-verzamelaars-zijn-dol-op-gewone-auto-s-die-nooit-hebben-gereden~aea1b172/

"140-000-euro-voor-een-lelijke-eend-verzamelaars-zijn-dol-op-gewone-auto-s-die-nooit-hebben-gereden" Het mooie daarbij is dat het bij auto's van deze generatie kinderspel is om de kilometerstand naar believen bij te stellen. Ik ruik handel! Nu nog een eend zoeken en mijn oude dag kan niet meer stuk. Overigens een prima terreinwagen. Geeft menig SUV het nakijken als het gaat om wegligging (niet in een slip te krijgen) en veerkomfort. Bovendien zo licht dat wegzakken in de modder sowieso geen thema is.

Over 10 jaar komt er via schiphol bijna geen bolletjesslikker meer binnen. Een fantatistisch resultaat. Over 20 jaar ontdekt men dat bolletjesslikkers bijna allemaal blank zijn. Goh hoe kan dat nou? Dankzij deze racistische uitspraak. De kartels zullen er dankbaar gebruik van maken.

@satya De controle op bolletjesslikkers heeft niets te maken met het bestrijden van illegale immigratie op basis van de vreemdelingenwet waar deze casus over gaat. Voor bolletjesslikkers zijn er 100% controles. Verhalen over discriminatie bij deze controles is dus grote onzin.

Jozias "Bamenga landde in 2018 op Eindhoven Airport na een congres over vrijheid te hebben bijgewoond in Rome. Op de luchthaven werd hij uit de rij bij de paspoortcontrole gehaald, samen met nog een man en een vrouw met kinderen. Allen met een donkere huidskleur. Verder mocht iedereen doorlopen. Nadat Bamenga vroeg waarom juist zij uit de rij gehaald werden, was het antwoord van de marechaussee dat ze op zoek waren ‘naar criminelen en asielzoekers’." Lees het woord criminelen aub even. Blanken zijn geen criminelen? Dit is puur racisme. Als je zwart bent snap je het wel, in winkels, op straat. Vooral jongens zijn de klos. Niet recht te praten deze uitspraak.

@Satya Je haalt twee totaal verschillende dingen door elkaar. Je had het over 'bolletjesslikkers', daar reageerde ik op. Dat heeft niets maar dan ook niets met deze zaak en de uitspraak van de rechter te maken. Vervolgens heb je het over de controle op Eindhoven Airport in het kader van het mobiel toezicht vreemdelingen ter bestrijding van illegale immigratie. De uitspraak van de rechter van vandaag ging helemaal niet over de vraag of de heer Bamenda destijds juist is behandeld, maar over een veel breder verzoek van oa Amnesty International aan de hand van de stelling dat etniciteit in geen enkele vorm een rol mag spelen bij een controle. "Amnesty International c.s. stellen zich op het standpunt dat in het kader van het MTV structureel sprake is van etnisch profileren. Hun vorderingen zijn er op gericht een einde te maken aan het gebruik van etniciteit als onderscheidend criterium bij het MTV. De termen ‘etnisch profileren’ en ‘etniciteit’ hebben in het Nederlands spraakgebruik geen eenduidige betekenis. Amnesty International c.s. hanteren in de context van deze zaak de volgende definitie10 van etnisch profileren: “Het gebruik door de KMar, zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging, van criteria zoals ras, kleur, taal, religie, nationaliteit of nationale of etnische afkomst bij de uitvoering van MTV-controles.”" Nu lijkt het mij onmogelijk om een controle in het kader van de grensbewaking uit te voeren zonder te kijken naar iemand nationaliteit. Maar dat daargelaten. De kern is dat bij discriminatie er sprake is van onderscheid in gelijke gevallen zonder een goede reden. Er zijn tig voorbeelden van dergelijk onderscheid wat geen discriminatie is omdat het onderscheid te rechtvaardigen is (autorijden en drankverkoop vanaf 18 jaar, vrouwenavond in de sauna etc.), In dit geval heeft de rechter geoordeeld dat een absoluut verbod te ver gaat. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er onschuldige mensen worden gecontroleerd zijn er risico indicatoren ontwikkeld die (objectief) er voor zorgen dat de schaarse controle capaciteit zo effectief mogelijk wordt ingezet. En als er heel veel steekincidenten zijn in de drillrap scene en er worden controles uitgevoerd op verboden wapenbezit dan is het niet erg zinvol om een gezinnetje te controleren of hockeymeisjes tegelijk kan een alleen reizende blanke man die terugkeert uit Thailand een indicator zijn voor het bezit van kinderporno. En zo zijn er ook indicatoren in de grensbewaking waarbij etniciteit niet de enige indicator is.

Satya, dat er ongetwijfeld (ook) racistische vooroordelen een rol kunnen spelen bij bepaalde medewerkers bestrijd denk ik ook niemand. Er werken veel mensen en dagelijks passeren duizenden mensen de luchthaven. Hier in geding is dat de wijze waarop aan de hand van diverse profielen wordt geselecteerd racistisch is omdat etniciteit hierin ook een rol kan spelen. Daarvan zegt de rechter dat het enkele feit dat etniciteit ook een rol speelt het nog niet racistisch maakt, etniciteit mag een rol spelen mits dit redelijk is en in combinatie met andere factoren. Als bijv op vluchtelingen vanuit bepaalde landen wordt gecontroleerd waar mensen een donkere huidskleur hebben is op zich wel begrijpelijk dat vooral gelet wordt op reizigers vanuit bepaalde vluchten icm een donkere huidskleur. De rechter oordeeLt hier dus niet over een individuele casus maar over de algemene werkwijze.

Jozias Wacht maar tot het jou raakt. Dan piep je wel anders. Profileren of iemand tot de drillrapscene kan behoren is niet zo moeilijk, daarvoor hoef je niet alle zwarte jongens aan te houden. Jacco Er zijn zoveel voorbeelden, altijd ben je kansloos als donkere om het aan te pakken, lijkt mij door dit soort uitspraken van in mijn ogen een racistisch rechter.

Zowel jozias als jaco38 schrijven hier een verhaal waarin ze ongewild uitgebreid toelichten dat satya gewoon gelijk heeft.

@satya De 100% controles gericht op drugssmokkel heb ik net zo goed mee te maken: want 100% controles. Hoe zie je de controles op het bezit van verboden messen onder jongeren dan voor je? Je staat als agent op straat, van links komen 10 hockeymeisjes aangefietst en van rechts komen er 10 jongens aangelopen. Zowel de meiden als de jongens zijn tussen de 15 en 18 jaar. De meiden dragen hockeykleding de jongens zwarte hoodies en een donkere huidskleur. Waar kies je dan voor? Het zou uiteraard fout zijn als er tussen de 10 jongens 1 blanke loopt die niet gecontroleerd wordt of bij het controleren van de meiden alleen diegene met een getinte huidskleur te controleren. Maar de keuze om deze jongens wel te controleren en de meiden niet vind ik een hele logische op basis van de totale context. Jij zal ook niet gecontroleerd worden, waarschijnlijk op basis van oa leeftijd en het feit dat je vrouw bent. Het gaat dus om een combinatie van factoren: doel van de controle, kleding, leeftijd, locatie, sexe, etniciteit etc etc gerelateerd aan kennis van objectieve daderprofielen. Ik ben het helemaal met je eens dat een controle enkel en alleen vanwege huidskleur nooit mag maar dat was ook niet de uitkomst van de uitspraak.

“Satya: Er zijn zoveel voorbeelden, altijd ben je kansloos als donkere om het aan te pakken, lijkt mij door dit soort uitspraken van in mijn ogen een racistisch rechter” Elk voorbeeld is er een te veel en als je persoonlijk deze ervaring hebt is dat heel naar. Maar deze uitspraak ziet niet op een individuele casus maar enkel op de vraag of huidskleur bij selectie door de KMAR een rol mag spelen. De stelling van de klagers was kortweg dat dit nooit een rol mag spelen want racisme, de rechter nuanceert en oordeelt dat onder bepaalde omstandigheden en icm andere factoren ook huidskleur een rol mag spelen. En dat lijkt mij ook wel logisch als je even wat afstand neemt, hoe zou de KMAR die o.a moet toezien op (potentiële) illegale inreizigers haar werk doen als onder geen omstandigheid huidskleur een rol mag spelen. Dat dit een racistische rechter is, is - met alle respect zeggen we dan …- een wat emotionele, populistische uitspraak. Je voert daarvoor ook geen argument aan.

Dit is vergelijkbaar met de behandeling van de Toeslagaffaire, toen heeft de rechter ook recht gesproken aan de hand van wetten die door dit kabinet en vorige gemaakt zijn. Als de wetten niet kloppen, kun je de uitspraak van de rechter duiden aan de hand van wetgeving, daar kan de rechter niet vanaf wijken. Zo werkte het ook bij de Toeslagaffaire en de uitspraken waren correct in de letter van de wet.

Dit is getoetst aan europese verdragen zoals het evrm en de uitspraken daar over door het europese hof. U bent het toch wel eens dat er geen absoluut verbod op het maken van onderscheid zou moeten zijn?

Leg gaarne uit wat U met uw vraag bedoeld? Je kunt geen algemene vraag stellen over een specifiek onderwerp. U reageert ontwijkend en stelt een onbegrijpelijke vraag die geen context bevat.

Nee dat klopt niet! Bij de Toeslagenaffaire zijn de bestuursrechters bij voorbaat uitgegaan van de goede trouw van de Belastingdienst, waardoor het ontbreken en kwijtmaken van stukken en het keiharde liegen niet is meegewogen. Inmiddels hebben ze schoorvoetend toegegeven dat ze daar fout zaten, maar ze zijn ronduit medeplichtig. Ook in bijstandszaken is dat herhaaldelijk fout gegaan - ik begrijp ook niet dat die lui niet uit hun ambt zijn gezet, maar ik weet eigenlijk niet onder welk toezicht ze vallen

@gimkli In het EVRM staat dat het maken van onderscheid verboden is tenzij er een gerechtvaardigd belang is. Er is dus geen absoluut verbod.En dat is op zich logisch. Een Nederlander (Of EU onderdaan) heeft hier meer rechten dan een niet EU onderdaan. Dat is geen discriminatie op nationaliteit. Mensen onder de 18 mogen geen alcohol kopen dat is geen leeftijdsdiscrinatie, bij bepaalde etnische achtergronden komen bepaalde ziektes vaker voor, bij het diagnoseren van een patiënt zal een arts de etniciteit dan laten meespelen etc etc, De rechter heeft geoordeeld dat er geen sprake kan zijn van een absoluut verbod, wel moet de noodzaak van het onderscheid zeer goed onderbouwd worden en daar ben ik het wel mee eens.

Nee, de rechter nuanceert. Je mag niet uitsluitend je mening roepen op grond van kleur, of geur, maar als steunbewijs mag je etnisch profileren mee nemen. Ik heb wel eens overtuigender motivaties van rechters gelezen, , meer doorwrocht, maar je kunt altijd verzet aantekenen.

Het zou Joop sieren als ze voortaan een linkje naar de uitspraak toevoegen. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:10283 Ten eerste: er bestaan geen verschillende rassen als het om mensen gaat. het zou Nederland sieren als ze de mwoorden in wet en regelgeveing zou aanpassen en rechters zou instrueren niet meer te verwijzen naar verschillende mensenrassen. En nu, om te lachen (er is reeds vastgbersteld dat iedereen die uit de rij gepikt werd een kleurtje had): 'Etniciteit wordt volgens de Staat in deze profielen nimmer als profielindicator gebruikt. Amnesty International c.s. hebben hun andersluidende stelling niet onderbouwd en geen aanknopingspunten aangereikt die er op zouden kunnen wijzen dat de door de Staat beschreven werkwijze ten aanzien van de profielen niet feitelijk juist is. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat etniciteit geen profielindicator is in de profielen die de KMar gebruikt bij het MTV. De vorderingen met betrekking tot de profielen moeten dus worden afgewezen.' Ja, dan wordt het moeilijk. alleen met mensen een kleurtje worden eruit gepikt, maar dat op zich is geen aanknopingspunt voor de stelling van mensen met een kleurtje worden geviseerd. je zoou verwachten dat de staat dat zou moeten bewijzen, maar blijkbaar blijft die bewijslast bij Amnesty Int'l liggen. Dat is op zijn zachtst gezegd merkwaardig, en eigenlijk gewoon kwaadaardig.

De beschuldigende partij moet met bewijs komen. Stel nou dat ik je beschuldig van racisme en ik sleep je voor de rechter, dan is het aan mij de taak om jouw schuld aan te tonen... en daartegen mag je je verweren. Het is dus niet zo dat jij als beschuldige moet bewijzen dat je geen racist bent.

Kick, het is toch een prima uitgangspunt dat iemand die iets beweert het bewijs levert? Als je als eisende partij niet de moeite neemt om aan te komen tonen dat er iets gebeurt dat tegen de letter of de geest van de wet en ingaat, dan houdt het voor de rechter op. De rechter is een veel gevallen overigens echt wel bereid mee te denken met de eisers. Zie bijvoorbeeld het urgenda arrest. Best dunne bewijsvoering, maar dusdanig belangrijk dat de rechter die voor lief neemt.

ja de beschuldigdende poartij moet bewijzen. En dat is gebeurd dpoor de feiten te presenteren. Er bestaat zoiets als 'omkering van de bewijslast' als het is aangetoond dat kleur een rol heeft gespeeld. Bij het uit de rij pikken van alleen maar mensen van kleur is dat aangetoond.

Er is iets gesteld dat ze vervolgens niet hebben kunnen bewijzen en dan krijg je geen gelijk, zo werkt dat in een rechtsstaat. Roepen dat iets racisme is, betekent nog niet dat dit het ook is.

Het woord racisme is ingeburgerd als synoniem geworden voor het discrimineren op kleur, iedereen weet nu wel dat mensenrassen niet bestaan

De rechter weegt verschillende belangen tegen elkaar af. In dit geval het verbod op discriminatie tegen de middelen die de marechaussee nodig heeft om zijn werk goed te doen.

@ Een, jij onderbouwt ook de harde noodzaak aan Grondwettelijke Hof die hogere instantie is dan deze rechter. Thans is de Europese Hof de hogere instantie.

Ja, etnisch profileren is bijzonder irritant voor degene die het overkomt. Zo ben ik er in b.v. Tunesië en Venezuela diverse keren uitgehaald vanwege mijn daar afwijkende Noord-Europese uiterlijk. Maar ook binnen Europa al diverse keren drugscontrole gehad puur gebaseerd op mijn NL kenteken. Maar eerlijk gezegd, als ik steekproefsgewijs corona-checks zou moeten controleren, en er komen 3 gasten aan in Urker klederdracht, dan gaan die ook meteen aan de kant.

@Herr, ("Maar eerlijk gezegd, als ik steekproefsgewijs corona-checks zou moeten controleren, en er komen 3 gasten aan in Urker klederdracht...") Mogelijk bedoel je drugs-controle in plaats van corona-checks, omdat de laatste ("steekproefsgewijs") door de Europese wetgeving niet toegelaten zijn.

@Libertain Hahaha, ja Ik zou ze idd beter door een coke-hond kunnen laten besnuffelen.

Maar helaas, de coke-hond wordt bewaard voor mensen met een kleurtje.

En als we het nou statistisch profileren noemen?

Als we jouw opmerking nu gewoon Goebbelliaans noemen?

Noem het hoe je wilt. Als je bij een zoektocht naar slechte mensen alleen 'rechts' er uit pakt zie je je gelijk vast bevestigd en denk je dat je een valide methode hebt maar mis je toch de linkse slechteriken. En ja die zitten er daar toch ook hoor. Niet dat missen dan het grootste probleem is. Het zou het wereldbeeld wel eens zo kunnen vertroebelen dat je daardoor nog negatiever t.o.v. rechts gaat doen dan je al deed. Gesteund door je statistiek. Met profileren an-sich is niets mis en etniciteit kan best deel uitmaken van het risicoprofiel. Maar dan alleen als je gericht naar iets op zoek bent. Het risico profiel hoort zodanig specifiek te zijn dat het welhaast een verdenking betreft. Bij willekeurige controles is het gewoon een slecht idee. Met het select maken wat a-select hoort te zijn hou je je zelf alleen maar voor de gek.

“MG1968: Bij willekeurige controles is het gewoon een slecht idee. Met het select maken wat a-select hoort te zijn hou je je zelf alleen maar voor de gek.” Uiteraard, maar het gaat hier ook niet om een “willekeurige” controle, maar om de vraag of de KMAR gegeven een combinatie van factoren huidskleur ook een rol mag laten spelen. De rechter oordeelt van wel en dat lijkt mij ook logisch. Rechter legt dat ook goed uit, de KMAR zou anders haar werk niet kunnen doen. Hier weegt de rechter ook mee dat iedereen gebaat is bij een soepel verloop van reizigersbewegingen en de KMAR er dus soms niet aan ontkomt om controles specifiek te richten op bijv reizigers uit bepaalde landen en/of bepaalde vluchten.

Ik heb niet de uitspraak gelezen, dus ik kan het mis hebben, maar... Hoe zwaar moeten de andere criteria wegen? 99%? 50% ? 1% ? En welke "andere criteria" moeten aanwezig zijn om op uiterlijk te mogen selecteren? Draagt sportschoenen? Rijdt in een dure auto? Rijdt in een goedkope auto? Loopt op Schiphol, en komt uit een vliegtuig?

Neemt u dit artikel en de achterlijke discussie eromheen als direct bewijs voor de harde noodzaak aan Grondwettelijke Hof. Mensen die op ultrarechts stemmen hebben geen boodschap aan de Universele Mensen Rechten en de arme Grondwet die lijkt decoratiepapiertje te zijn geworden.

In de grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevind gelijk wordt behandeld. Formeel zijn mensen die zich melden bij de balie op schiphol nog niet toegelaten tot Nederland. Maar daarnaast, het gaat daarbij om verboden onderscheid. Daar is hier dus geen sprake van.

@Jozias, ("Maar daarnaast, het gaat daarbij om verboden onderscheid") Correct, is het door de Europese wetgeving verboden. Indien Nederland over een Grondwettelijke Hof zou beschikken, zou dit veel tijd en geld aan de klagers in bovengenoemde zaak schelen die nu gedwongen naar de Europese Hof moeten om deze zaak verder te gaan doorzetten.

@Libertain Nee het is niet door Europese wetgeving verboden, discriminatie is verboden indien er 'geen objectieve en redelijke rechtvaardiging aanwezig is'. De rechter heeft uitgebreid getoetst naar de Europese verdragen en uitspraken van het Europese Hof. Ik zou zeggen lees eerst even de uitspraak.

Rage against the machine schreef het al "Those who died are justified For wearing the badge They're the chosen whites You justify those that died By wearing the badge They're the chosen whites Those who died are justified For wearing the badge They're the chosen whites You justify those who died By wearing the badge They're the chosen whites"

Vroeger als diender dikwijls assistentie verleent op Schiphol , er wordt gecontroleerd met hetgeen wordt gezien en daar kan huidskleur of uiterlijk een rol spelen. Zo heb ik weleens drie nonnen die uit Colombia kwamen met een vreemde tussenstop nader onderzocht en de vrouwens hadden kilo’s cocaïne onder hun kledij verstopt. Als er naar Afrikaanse asielzoekers wordt gezocht dan bekijk je de passagiers met een donker uiterlijk .

En dat noemen we dus racisme. Mijn blanke collega (uit Zuid Afrika) zult u er niet uit halen. Mijn donkere collega (ook uit Zuid Afrika) wel, alleen op basis van huidskleur.

@ rvb Dat is geen racisme of vooroordeel maar ervaringskunde. Terecht wordt een risico analyse gemaakt met verschillende invalshoeken waarbij etniciteit er één is. Dit om de schaarse opsporingsmogelijkheden zo efficiënt mogelijk in te zetten.

U geeft precies aan waar het verschil in zit: - een vreemde tussenstop is geen racistisch criterium - huidskleur is wel een racistisch criterium Ik begrijp trouwens niet waarom de marechaussee naar asielzoekers zoekt, bij mijn weten melden asielzoekers zich vanzelf. Maar Niet-asielzoekers met een donker uiterlijk hebben natuurlijk wel last ervan.

@wiebel. En dat is dus wel racisme. Als je alleen o.b.v. etniciteit mensen er uit pikt, zul je dus ook constateren dat alle overtredingen gedaan worden door die etniciteit. Anderen controleer je niet! Dat gebruik je vervolgens om te rechtvaardigen dat je op etniciteit selecteert. Dat is zuivere racisme. Ook ervaringsdeskundigen kunnen discrimineren.

RvB - jij bent de rechter niet .

@rvb en imgikke Hebben jullie de onderbouwing wel gelezen? Het gaat om situaties waarbij etniciteit naast andere indicatoren speelt. Het enkele feit dat iemand een bepaalde huidskleur heeft is dus niet de casus. Voorbeeld, je controleert in het havengebied van hoek van Holland in het kader van de grensbewaking, je weet dat er veel inklimmers zijn en dat er veel Chinezen door mensensmokkelorganisaties naar het vk gesmokkeld worden. Als je dan 4 mensen met een Chinees uiterlijk ziet lopen over het haventerrein kan dat, icm de locatie en kleding, een aanleiding zijn voor controle. Terwijl als dat ogenschijnlijk Nederlandse havenarbeiders in werkkleding of Poolse vrachtwagenchauffeurs zouden zijn die niet of minder vaak gecontroleerd worden.

Zoals altijd is het laatste woord aan de rechter en heeft die (net als bij de hier bejubelde Urgenda-uitspraak) altijd gelijk dus dat moeten we dan maar accepteren, toch?

Alleen als het uitkomt Donkere kamer. Anders is het een racist enerzijds of een D66 rechter anderzijds.

@Donkerekamer @Mark We hebben ooit afgesproken dat de uitspraak van de onafhankelijke rechter bindend is. Als je het met die uitspraak niet eens bent, kun je natuurlijk altijd in beroep gaan. Maar op een gegeven moment houdt het op en moet je je bij de uitspraak neerleggen. Er is natuurlijk altijd nog de mogelijkheid van protest en burgerlijke ongehoorzaamheid.

--- Dit bericht is verwijderd —

"Puur vanwge feit dat mensen die niet standaard zijn, hogere kans op crimineel gedrag vertonen" Wat is dit nu weer voor een achterlijke opmerking?

Een blank persoon in China vertoont een hogere kans op crimineel gedrag. Een donker persoon op IJsland vertoont een hogere kans op crimineel gedrag. Heb je echt niet door wat een enorme domme onzin je uitkraamt? Dit even los van hoe je uberhaupt een hogere kans kun vertonen

Verbaast me niet. Etnisch profileren leerden ze al in Kamp Westerbork. https://assercourant.nl/artikel/466932/marechaussee-stond-voor-dilemma-bewaken-of-op-transport.html

Ach. De daar hebben we de Godwin. Het kon niet uitblijven.

dus mevrouw vind racisme geoorloofd en proportioneel, zij is duidelijk onderdeel van de extreemrechtse vleugel van de VVD.

Gaat nu toch echt over de uitspraak van de rechter en blijkbaar had “die mevrouw” het gelijk aan haar kant.

Een vrijbrief uitdelen voor racisme. PVV rechters in dit land staan er weer mooi op.

Er zijn in dit land geen PVV-rechters.

Pvv rechters ? Zijn die er dan denkt u.

Paul, in dit opzicht bent u geen haar beter dan PVV or FvD die vindt dat er "linkse" indoctrinatie is door leraren. Een rechter toetst aan de wet, en zal daarin niet de eigen politieke voorkeur in (moeten) betrekken. Of wilt u alleen maar " selectieve" invloed. een "GL Rechter" is goed en mag zijn eigen politieke voorkeur in de beslissing betrekken. Maar een "VVD Rechter" mag dat niet. En dus is een "VVD-er" minder geschikt als rechter dan een "GL-er"? Of is een "GL rechter" beter is staat dat niet te doen dan een "VVD Rechter" ?

"DonkerekamervanDamocles " Het was ook gechargeerd. Ik weet ook wel dat PVV'ers geen rechtenstudie kunnen volgen.

@Paul250371 Een mooie spitvondige reactie. Ik wil dat ik dat gezegd had

DikkevanDam: Rechters hebben het niet altijd bij het rechte eind, volgens mij is het wettelijk niet toegestaan lukraak naar criminelen te zoeken en daarbij naar specifieke kenmerken te zoeken; want dat is dus profileren op basis van het idee dat mensen van kleur vaker crimineel zijn. Dat is pure discriminatie! Het jaagt de statistieken ook lekker omhoog in het nadeel van mensen van kleur, want er zullen heus wel criminelen tussen zitten natuurlijk. En dan kan jij weer zeggen; zie je wel!

Een rechter heeft waarschijnlijk een IQ hoger dan 100. Daarmee is het PVV zijn gelijk uitgesloten.

Er is niets mis met profileren. Er is wel wat mis met etnisch profileren. Dan is de het aantal risico-indicatoren teruggebracht naar 1 waarmee het weer niets met profileren te maken heeft. Wat de rechter zegt is dat etniciteit deel kan uitmaken van het totale risico profiel. Wat joop hier zeg dat als etniciteit deel uit maakt er sprake is van etnisch profileren. Waar het natuurlijk om gaat is dat het totale risicoprofiel in voldoende mate specifiek is. Bij alleen etniciteit kan daar geen sprake van zijn. Bij een uitgebreid risicoprofiel kan het zijn dat etniciteit daarin zijn plaats heeft (geen etnisch profileren) maar ook dat het daarin misplaatst is (en dan is weer sprake van etnisch profileren). Dus persoonlijk ben ik het met zowel de rechter als joop oneens.

(Met de rechter oneens met zijn uitspraak dat als er méér dan 1 risico-indicator is meegewogen het (automatisch) geen etnisch profileren is, wel eens met de rechter dat etniciteit een plaats kan hebben in het risicoprofiel)

Goed verwoord mg1968. Zijn we het alweer eens.

MG1968, maar dat zegt de rechter ook niet. U bent het volgens mij gewoon eens hoor. 8.1. De vorderingen van Amnesty International c.s. strekken – samengevat – ertoe dat de rechtbank vaststelt dat het gebruik van etniciteit bij het MTV in alle gevallen in strijd is met het discriminatieverbod en dat de rechtbank de KMar om die reden dit gebruik onder alle omstandigheden verbiedt. De rechtbank ziet onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen met deze ruime strekking. Het enkele gegeven dát etniciteit een rol speelt in het kader van het MTV is niet per definitie discriminerend en kan dus geen grond opleveren voor een algemeen verbod. De rechtbank licht dit hierna toe.

Het komt er gewoon op neer, dat wanneer als motivatie geeft dat je op zoek bent naar criminelen en asielzoekers, dat je dan vooral onder donkere mensen zoekt. En dat is geen discriminatie want je controleert immers niet de huidskleur maar of iemand crimineel is of asielzoeker is.

@ZandB. Helaas heb je gelijk. Zolang het zoeken naar immigranten/asielzoekers een goede reden is om paspoorten te controleren dan is iedereen met een niet westers uiterlijk sneller aan de beurt. Maar om dan maar nooit meer naar uiterlijk te kijken slaat te ver door. Een voorbeeld: Er is een overval gepleegd. Signalement van de dader: een blanke vrouw van middelbare leeftijd. Dan mag je dus als politie gericht op zoek gaan naar een blanke vrouw van middelbare leeftijd. Omdat daar een goede reden voor is.

@VanTax "Omdat daar een goede reden voor is." En daar gaat het natuurlijk om. Zeggen dat etniciteit nimmer deel kan uitmaken van het profiel (zoals hier joop lijkt te suggereren) is net zo'n onzin als zeggen dat het geen etnisch profileren is als het niet het enige in het profiel is (wat de rechter zegt). Ook in een uitgebreider profiel kan de etniciteit misplaatst of met de haren erbij gesleept zijn. En dan is er toch echt wel sprake van etnisch profileren.

@Van tax: Bij een concrete verdenking mag dat inderdaad, maar het gaat niet om een concrete verdenking van een gepleegde misdaad. De marechaussee is aan het vissen, ze proberen geen misdaad op te lossen.

@rvb Als het om 'alleen vissen' kan er m.i. helemaal geen sprake zijn een risicoprofiel en is het enige juiste om blind steekproefsgewijs te controleren als een 100% controle niet tot de mogelijkheden behoort. Bij het hanteren naar een risicoprofiel is er m.i. sprake van gericht zoeken naar iets specifieks waarbij het de verdenking juist volgt uit het profiel. Daar kan etniciteit best deel van uitmaken. Als er risicoprofielen de-facto worden gebruikt bij 'vissen' én dat zou zijn wat de rechter goedgekeurd hebben dan is die toch echt wel de weg kwijt. Bij 'vissen' is het gebruik van ieder criterium om de steekproef select te maken alleen voor het oog effectief en vooroordeelbevestigend. Als dit wel gebeurd binnen de marechaussee zijn we met zijn allen de weg kwijt.

Het probleem is op zich niet dat ze mensen van kleur aanhouden, als er een verdachte van een misdrijf is waar ze naar op zoek zijn. Het probleem is wat mij betreft dat ze lukraak naar "criminelen" zoeken, sinds wanneer is het normaal om mensen zonder concrete verdenking aan te houden??

@Karin Er is niemand 'aangehouden', mensen worden gecontroleerd vanuit een toezichthoudende taak. Net zoals handhavers die controleren of vissers in het bezit zijn van een visvergunning zonder dat er een verdenking is.

Ah, gelukkig nog common sense. Vrouwe justitia heeft een blinddoek, de marechaussee en de politie gelukkig niet.